Aktywności

Konferencje

Stale przewodniczymy i współorganizujemy trzy międzynarodowe konferencje naukowe: ACIIDS, ICCCI oraz KES-AMSTA, których materiały są publikowane w ramach serii Springera LNCS/LNAI …


Czasopisma naukowe

Kierownik Zakładu Systemów Zarządzania Wiedzą Prof. Ngoc Thanh Nguyen jest redaktorem naczelnym, współredaktorem, członkiem komitetu redakcyjnego lub członkiem komitetu recenzentów kilkunastu międzynarodowych czasopism naukowych …


Serie wydawnicze

Kierownik Zakładu Systemów Zarządzania Wiedzą Prof. Ngoc Thanh Nguyen jest redaktorem naczelnym dwóch serii wydawniczej książek…


Projekty badawcze

Aktualnie realizujemy kilka projektów badawczych.