Konferencje

Przedstawiciele Zakładu Systemów Zarządzania Wiedzą stale przewodniczą i współorganizują trzy międzynarodowe konferencje naukowe ACIIDS, ICCCI oraz KES-AMSTA, których materiały są wydawane w ramach springerowskiej serii LNCS/LNAI.


ICCCI: International Conference on Computational Collective Intelligence

ICCCI jest międzynarodowym forum na temat kolektywnej inteligencji obliczeniowej Pomysłodawcą i współprzewodniczącym konferencji jest profesor Ngoc Thanh Nguyen.

Kolejne edycje odbyły się lub odbywają się w:


ACIIDS: Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems

ACIIDS jest międzynarodową konferencją naukową w dziedzinie inteligentnej informacji i systemów bazodanowych. Pomysłodawcą i współprzewodniczącym konferencji jest profesor Ngoc Thanh Nguyen.

Kolejne konferencje odbyły się lub odbywają się w:


KES-AMSTA: International KES Symposium on Agent and Multi-agent Systems

KES-AMSTA jest międzynarodowym sympozjum na temat agentów i systemów wieloagentowych.

Kolejne edycje odbyły się lub odbywają się w: