Seminarium Zakładu Systemów Zarządzania Wiedzą

Sala 22 C-3, środy, godz. 15.15 - 17.00

Poprzednie seminaria

14.05.2013
1. Metody budowy profilu uzytkownika z wykorzystniem wiedzy kolektywnej
Prelegent: mgr. inż Bernadetta Mianowska

23.04.2013
1. Metody integracji wiedzy w strukturze hierarchicznej
Prelegent: mgr. inż Marcin Maleszka

16.01.2013
1. Analiza użyteczności naturalnych interfejsów użytkownika z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji
Prelegent: mgr. inż Jerzy Szymański
2. Model współpracy heterogenicznych hurtowni danych w strukturze federacyjnej.
Prelegent: Mgr inż. Rafał Kern

23.05.2012
1. Metody rekomendacji z wykorzystaniem wielowartościowej, złożonej struktury grafowej.
Prelegent: Mgr inż. Michał Malski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie)
2. Podejście hybrydowe w badaniach użyteczności interfejsów webowych.
Prelegent: Mgr inż. Piotr Chynał (Politechnika Wrocławska)

16.05.2012
Algorytm wyszukiwania najdłuższych wspólnych quasi-sekwencji w dokumentach tekstowych przy pomocy haszowania sentencji.
Prelegent: Dr Dariusz Ceglarek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)

25.04.2012
Analiza i modelowanie konceptualne w inżynierii systemów oprogramowania - ujęcie humanistyczne.
Prelegent: Dr inż. Walery Susłow (Politechnika Koszalińska).