Pracownicy Zakładu Systemów Zarządzania Wiedza prowadzą zajęcia dydaktyczne na Wydziale Informatyki i Zarządzania na studiach pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na kierunku Informatyka i kierunku Inżynieria Systemów. Sprawujemy także opiekę naukową nad doktorantami.
 
W zakresie dydaktyki nasz zakład opiekuje się obecnie:
  • specjalnością Projektowanie Systemów Informatycznych (PSI) dla II stopnia kierunku Informatyka
  • specjalnością w języku angielskim Intelligent Information Systems (IIS) dla II stopnia kierunku Informatyka
  • ścieżkami kształcenia informatycznego dla I i II stopnia kierunku Inżynieria Systemów
  • dwiema edycjami specjalności Podstawowe Problemy Informatyki (PPI) dla I stopnia kierunku Informatyka.
Na poziomie studiów pierwszego stopnia prowadzimy podstawowe i zaawansowane kursy nauczania języków i metod programowania, uczymy projektowania baz danych i hurtowni danych, projektowania, implementacji i wdrażania systemów informatycznych oraz kursy podstawowe np. logika dla informatyków i matematyka dyskretna..

Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych (PSI)

Na drugim poziomie nauczania jesteśmy odpowiedzialni za realizację kursów przewidzianych w naszej specjalności Projektowanie Systemów Informatycznych. Program nauczania na specjalności opracowaliśmy Program nauczania na specjalności opracowaliśmy uwzględniając nasze doświadczenia we współpracy z biznesem oraz sugestie naszych absolwentów. Dzięki temu dobrze przygotowujemy absolwentów do profesjonalnej pracy w firmach informatycznych oraz działach IT przedsiębiorstw i instytucji. Obejmuje on specjalnościowe kursy z zakresu technologii implementacji systemów informatycznych, integracji systemów informatycznych, interakcji człowiek-komputer, zarządzania projektem informatycznym, Semantic Web oraz metod inteligencji obliczeniowej.
Pliki do pobrania:
  • prezentacja specjalności pobierz
  • program studiów i karty przedmiotów (studia stacjonarne) pobierz
  • program studiów i karty przedmiotów (studia niestacjonarne) pobierz

Specjalność Intelligent Information Systems (IIS)

Prowadzona przez nas specjalność anglojęzyczna Intelligent Information Systems realizowana na poziomie studiów drugiego stopnia na kierunku Informatyka przeznaczona jest dla studentów z kraju i zagranicy zainteresowanych projektowaniem, implementacją i wykorzystaniem systemów informatycznych o rozszerzonej funkcjonalności opartej na zaawansowanych i nowoczesnych metodach modelowania i analizy danych. Przykładami systemów tej klasy są systemy z modułami personalizacji użytkownika, systemy rekomendacyjne i systemy zorientowane na dystrybucję usług w sieci Internet. Specjalność pozwala zdobywać wiedzę w międzynarodowej grupie studenckiej.

Specjalność Podstawowe Problemy Informatyki (PPI)

Związane z naszym zakładem dwie edycje specjalności Podstawowe Problemy Informatyki przewidziane są dla studentów studiów pierwszego stopnia kierunku Informatyka zainteresowanych indywidualizacją programu nauczania. Poza podstawowym kształceniem w zakresie informatyki, specjalność dodatkowo przygotowuje studentów do podjęcia w przyszłości kariery naukowej w ośrodkach akademickich i przemysłowych centrach badawczych. Opiekę nad edycją realizowaną w latach 2011-2015 sprawuje kierownik zakładu prof. dr hab. inż. Ngoc Thanh Nguyen, nad edycją realizowaną w latach 2009-2013 dr hab. inż. Radosław Katarzyniak, prof. PWr.