Kolektywna inteligencja obliczeniowa (ang. Computational Collective Intelligence, CCI) jest najczęściej rozumiana jako dział sztucznej inteligencji zajmujący się metodami miękkich obliczeń, które ułatwiają podejmowanie grupowych decyzji oraz przetwarzanie wiedzy przez autonomiczne jednostki działające w środowiskach rozproszonych. Systemy webowe, sieci społeczne oraz systemy wieloagentowe bardzo często potrzebują tych narzędzi do osiagania stanów spójnej wiedzy, rozwiązywania konfliktów I podejmowania decyzji.