System wieloagentowy (ang. multi-agent system) to system złożony z komunikujących i współpracujących między sobą agentów, realizujących wspólne cele. Systemy wieloagentowe często stosowane są w sytuacjach, gdy trzeba rozwiązać problemy o charakterze rozproszonym lub złożonych obliczeniowo, np. wyszukiwanie informacji w sieci, zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi, symulacja rynku, wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie i kontrola ruchu lotniczego. Z kolei agenta można zdefiniować jako jednostkę, działającą w pewnym środowisku, zdolną do komunikowania się, monitorowania swego otoczenia i podejmowania autonomicznych decyzji, aby osiągnąć cele określone podczas jej projektowania lub działania. Agent powinien charakteryzować się następującymi cechami:
  • autonomicznością (zdolność podejmowania samodzielnych decyzji),
  • komunikatywnością (umiejętność komunikacji z innymi agentami i użytkownikiem),
  • percepcją (jest to zdolność do postrzegania i reagowania na zmiany środowiska)
Dodatkową często wykorzystywana cechą jest mobilność. Inne popularne cechy agenta:
  • zdolność do wykorzystywania wiedzy
  • tolerancyjność na błędy, złe wejścia (input)
  • zdolność do używania symboli i abstrakcji
  • zdolność do adaptacji w celu osiągnięcia celu
  • zdolność do uczenia się
  • zdolność do przeprowadzania operacji w czasie rzeczywistym
  • zdolność do komunikacji w języku naturalnym.
1 z Wikipedii