Głównym celem systemów rekomendacyjnych jest dostarczenie spersonalizowanej informacji dla zróżnicowanych użytkowników systemów webowych. Systemy tego typu mają zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak: filtrowanie wiadomości, rekomendacja stron webowych, spersonalizowanych wiadomości prasowych, rekomendacji w zakresie muzyki, filmów, turystyki i zakupów, filtrowania poczty elektronicznej, rekomendacji kursów edukacyjnych, rekomendacji interfejsów użytkownika, wspomagania negocjacji, i in. Przy tworzeniu systemów rekomendacyjnych rozpatruje się dwa ich główne wymiary: modelowanie użytkownika i wykorzystanie modelu. W ramach modelowania wyróżnia się problemy reprezentacji i utrzymania profilu użytkownika oraz zastosowane techniki uczenia profilu. Natomiast problem wykorzystania modelu obejmuje: metody filtrowania informacji, metody przyporządkowania profili oraz techniki adaptacji.