Books

2011


Radoslaw Katarzyniak, Tzu-Fu Chiu, Chao-Fu Hong, Ngoc Thanh Nguyen (Eds.): Semantic Methods for Knowledge Management and Communication. Berlin: Springer, 2011. (Studies in Computational Intelligence, vol. 381)

Ngoc Thanh Nguyen, Bogdan Trawiński and Jason J. Jung (Eds.): New challenges for intelligent information and database systems. Berlin: Springer, 2011. (Studies in Computational Intelligence, vol. 351)

2010


Anne Hakansson, Ronald Hartung and Ngoc Thanh Nguyen (Eds.): Agent and multi-agent technology for Internet and enterprise systems. Berlin: Springer, 2010. (Studies in Computational Intelligence, vol. 289)

Ngoc Thanh Nguyen, Radosław Katarzyniak and Shyi-Ming Chen (Eds.): Advances in intelligent information and database systems.  Berlin: Springer, 2010. (Studies in Computational Intelligence, vol. 283)

Ngoc Thanh Nguyen, Aleksander Zgrzywa and Andrzej Czyżewski (Eds.): Advances in multimedia and network information system technologies. Berlin: Springer, 2010. (Advances in Intelligent and Soft Computing, no. 80)

Edward Szczerbicki and Ngoc Thanh Nguyen (Eds.): Smart information and knowledge management: advances, challenges, and critical issues. Berlin: Springer, 2010. (Studies in Computational Intelligence, vol. 260)

2009


Adam Grzech, Krzysztof Juszczyszyn, Halina Kwaśnicka and Ngoc Thanh Nguyen: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe. Warszawa: Exit, 2009. (Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania. Informatyka)

Lakhmi C. Jain and Ngoc Thanh Nguyen (Eds.): Knowledge processing and decision making in agent-based systems. Berlin: Springer, 2009. (Studies in Computational Intelligence, vol. 170)

Ngoc Thanh Nguyen and Lakhmi C. Jain (Eds.): Intelligent agents in the evolution of Web and applications. Berlin: Springer, 2009. (Studies in Computational Intelligence, vol. 167)

Ngoc Thanh Nguyen, Radosław Piotr Katarzyniak and Adam Janiak (Eds.): New challenges in computational collective intelligence. Berlin: Springer, 2009. (Studies in Computational Intelligence, vol. 244)

Ngoc Thanh Nguyen and Edward Szczerbicki (Eds.): Intelligent systems for knowledge management. Berlin: Springer, 2009. (Studies in Computational Intelligence, vol. 252)

Janusz Sobecki: Rekomendacja interfejsu użytkownika w adaptacyjnych webowych systemach informacyjnych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009.

2008


Dariusz Król and Ngoc Thanh Nguyen (Eds.): Intelligence integration in distributed knowledge manegement. Hershey, PA: Information Science, 2009.

Ngoc Thanh Nguyen and Radosław Katarzyniak (Eds.): New challenges in applied intelligence technologies. Berlin: Springer, 2008. (Studies in Computational Intelligence, vol. 134)

Ngoc Thanh Nguyen (Eds.), Grzegorz Kołaczek and Bogdan Gabryś: Knowledge processing and reasoning for information society. Warszawa: Exit, 2008. (Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania. Informatyka)

Ngoc Thanh Nguyen: Advanced methods for inconsistent knowledge management. London: Springer, 2008. (Advanced Information and Knowledge Processing)

2007


Radosław Katarzyniak: Gruntowanie modalnego języka komunikacji w systemach agentowych. Warszawa: Exit, 2007. (Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania. Informatyka)

2005


Radosław Katarzyniak: Ontologies and soft methods in knowledge management. Adelaide: Advanced Knowledge International, 2005. (International Series on Natural and Artificial Intelligence, vol. 4)